”SvD:s Ivar Arpi passerar en gräns”

Per Svensson: Det framgår med obehaglig tydlighet vad han egentligen menar.