Stockholmstestet vecka 23

Eva-Karin Gyllenberg ställer fem frågor om Stockholm.