Naturen i norr påverkas mest i Sverige

Om medeltemperaturen höjs med 1,5 grader globalt så blir höjningen mycket högre i Sverige. Det betyder kortare vintrar, längre somrar, mer nederbörd men även större risk för torka.

Naturbeten vid Vindelälven i Åmsele, Västerbotten.