Minnesord: Nils-Erik Larsson

Högstadieläraren Nils-Erik “Nisse” Larsson, Lidingö, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 49 år. Närmast anhöriga är hustrun Malin, barnen Kamilla och Sebastian, pappan Lars, brodern Martin samt brorsdottern Emelie.