IPCC: ”Historiskt skifte krävs för att hejda uppvärmningen”

Ska den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke. Men det finns stora vinster för människor och natur om uppvärmningen hålls en halv grad under 2 grader, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC.