Är du i riskzonen för att vara ensam?

Unga vuxna är enligt vissa studier de som känner sig mest ensamma i samhället.